“Pestcasus In Control”: in 4 uur wordt pestgedrag dankzij een intensief stappenplan besproken en aangepakt.

“Pestcasus In Control” voor élke werkgever! Dankzij onze intensieve aanpak en stappenplan, zorgen wij ervoor dat elke casus rond pestgedrag op de werkvloer snel tot een goed einde wordt gebracht.

Dankzij hoor en wederhoor, confrontatie en concrete afspraken naar de toekomst toe om respectvol met elkaar samen te werken, wordt pestgedrag in 4 uur aangepakt. De resultaten zijn reeds verrassend effectief. Aansluitende opvolgingsgesprekken kunnen vervolgens gedaan worden door de leidinggevende of een HR-medewerker.

Kostprijs:  595,- Euro per casus van 4 uur excl. BTW, exclusief 35,- Euro verplaatsingskosten op uw locatie.

Nieuwsgierig geworden? Mail ons voor een afspraak: info@centraalmeldpuntpesten.org