“NIEUW” Time Out Project om Pestgedrag bij het Middel- en Secundair Onderwijs doeltreffend aan te pakken

In het voorjaar van 2017 hebben wij diverse presentaties gehouden voor een 50-tal scholen van het middelbaar onderwijs uit alle Vlaamse Provincies. Dankzij de belangrijke imput van de aanwezige leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen en directie, hebben wij de behoeften geïnventariseerd en  deze om kunnen buigen tot een eenvoudig doch efficiënte aanpak.

Bijna alle aanwezigen gaven aan dat men in veel gevallen op de hoogte is van aanwezige situaties van pestgedrag, echter de tijd en expertise ontbreekt om dergelijk gedrag daadwerkelijk aan te pakken en op te lossen.

Wij komen met een nieuwe aanpak. Dit in de vorm van een Time Out Project van bijeenkomsten van in totaal 3 dagen.

  • Een dag enkel voor slachtoffers van pestgedrag
  • Een dag enkel voor de pestkoppen.
  • Dag drie is een halve terugkomdag van elk van de groepen

Ons doel is tweeledig.

De slachtoffers komen als lotgenoten bij elkaar voor steun, een luisterend oor, een schouder en advies van ons meldpunt. De pestkoppen worden geconfronteerd met hun gedrag, waarna er afspraken worden gemaakt, waar ook de leerlingbegeleiders van de diverse scholen bij betrokken worden.

Kosten: 250,- Euro per persoon, inclusief lunch van 09.30-16.30 uur. Maximaal 12 leerlingen van diverse scholen per dag (slachtoffers/pestkoppen), op een centraal gelegen locatie voor de diverse scholen.

Interesse? Stuur een mail naar info@centraalmeldpuntpesten.org. De training wordt gegeven in samenwerking met Time Out XL Consultants http://timeoutxlconsultants.nl