“NIEUW” Time Out Project om Pestgedrag bij het Middel- en Secundair Onderwijs doeltreffend aan te pakken

Wij hebben diverse presentaties gehouden voor een 70-tal scholen van het middelbaar onderwijs uit alle Vlaamse Provincies. Dankzij de belangrijke input van de aanwezige leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen en directie, hebben wij de behoeften geïnventariseerd en  deze om kunnen buigen tot een eenvoudig doch efficiënte aanpak.

Bijna alle aanwezigen gaven aan dat men in veel gevallen op de hoogte is van aanwezige situaties van pestgedrag, echter de tijd en expertise ontbreekt om dergelijk gedrag daadwerkelijk aan te pakken en op te lossen.

Wij komen met een nieuwe aanpak. Dit in de vorm van een Time Out Project van bijeenkomsten van in totaal anderhalve dag.

  • Een dag enkel voor slachtoffers van pestgedrag en/of een dag enkel voor de pestkoppen.
  • Dag twee is een halve terugkomdag van elk van de groepen

Ons doel is tweeledig.

De slachtoffers komen als lotgenoten/buddy’s bij elkaar voor steun, een luisterend oor, een schouder en advies van ons meldpunt. De pestkoppen worden geconfronteerd met hun gedrag. Bij de terugkomochtend of middag worden er afspraken gemaakt, waar ook de leerlingbegeleiders/mentoren van de school bij betrokken worden.

Kosten: 110,- Euro per persoon voor anderhalve dag, maximaal 12 leerlingen per groep (slachtoffers of pestkoppen)

Dag 1: van 09.30-15.30 uur, inclusief lunch, voor slachtoffers van pestgedrag en/of voor pestkoppen

Dag 2: halve dag van 09.30-12.30 uur of 13.00-16.00 uur

Interesse? Stuur een mail naar info@centraalmeldpuntpesten.org. De training wordt gegeven in samenwerking met Time Out XL Consultants http://timeoutxlconsultants.nl