Missie

Centraal Meldpunt Pesten (CMP) is ontstaan vanuit de vraag van de maatschappij. Onze missie is eenvoudig: CMP wil er zijn voor iedereen die gepest is of wordt, zowel voor kinderen, volwassenen als zelfs de ouderen. Zij stelt zich ten doel om pestgedrag en alle communicatie hier omheen, uit de taboesfeer te halen, onder de aandacht te brengen én te houden. Gedurende het héle jaar!

Samen staan we sterk!

info@centraalmeldpuntpesten.org