10 Preventieve tips voor bedrijven

10 Preventieve tips voor werkgevers om pestgedrag onder de aandacht te brengen.

Het is belangrijk om pestgedrag te allen tijde serieus te nemen. Het is een beleving welke elke persoon op zijn of haar eigen wijze
interpreteert. Straal als bedrijf uit dat het welzijn van de medewerkers voorop staat.

 1.  De ene persoon zal een gedrag van een ander sneller als
  pestgedrag ervaren dan een ander. Het is daarom noodzakelijk voor elk
  bedrijf om pestgedrag onder de aandacht te brengen én te houden.
 2. Straal als bedrijf uit dat je pestgedrag serieus neemt.
  Onze stickers hangen bij diverse bedrijven op zichtbare plaatsen, bijvoorbeeld bij de ingang van de deur of in de kantine. Dit werkt op zich al redelijk preventief.
 3. Beschrijf een extra hoofdstuk in het bestaande bedrijfsprotocol. Welke stappen zou een gepeste werknemer of collega kunnen zetten om pestgedrag te melden. Verlaag extra de meldingsdrempel door ons mailadres info@centraalmeldpuntpesten.org in het protocol te benoemen, zodat een werknemer altijd ergens een melding kan doen.
 4. Doe als bedrijf een nulmeting rond pestgedrag. Wij beginnen bij bedrijven (en scholen) die ons inschakelen altijd met een nulmeting, met behulp van onze “Pestbox’”
  Deze box staat gedurende een week op een zichtbare locatie waar veel werknemers dagelijks passeren. Iedereen ontvangt een vragenlijst die hij of zij, al dan niet volledig ingevuld, in de pestbox moet deponeren, niemand uitgezonderd. Doordat iedereen de lijst terug in Pestbox deponeert, zal er niemand vreemd bij deze handeling opkijken. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld: “De kracht van anonimiteit is een feit.” Een bedrijf krijgt hierdoor een objectief beeld en veelal een verrassender uitslag. Van hieruit kunnen er eventuele vervolgstappen ondernomen worden.   Als bedrijf geef je op dit moment al een signaal af dat je pestgedrag serieus neemt.
 5. Het is belangrijk om te laten zien wat pestgedrag met een slachtoffer
  doet. Wij hebben postkaarten ontwikkeld, met daarop een confronterende
  tekst van een slachtoffer van pestgedrag. Een pester weet helaas niet altijd wat het effect is van zijn of haar gedrag en daden bij een ander.
 6. Handel direct op het moment dat je een melding binnen krijgt over
  pestgedrag. Uit ervaring merken we dat er vaak weken over heen gaan,
  voordat alle partijen een keer om de tafel gaan zitten. Dit bevordert het
  (frequent) ziekteverzuim zeker niet en kost een bedrijf handenvol geld. Een volwassen slachtoffer van pestgedrag is inmiddels spreekwoordelijk ‘klein’ geworden op het moment dat hij of zij eindelijk die stap durfde te zetten om de melding te doen. Neem hem of haar dan ook direct serieus. ALTIJD.
 7. “Schoenmaker blijf bij je leest.” Je hoeft niet altijd de oplossing te weten, maar een weg vinden en zoeken naar hulp is het minste wat iedere collega of leidinggevende zou moeten doen.
 8. Zorg ervoor dat vertrouwenspersonen echt als ‘vertrouwenspersonen’ functioneren, door ze regelmatig bij te scholen rond diverse problematieken.
 9. Toon de werknemers dat pestgedrag op de werkvloer kinderachtig en ‘not done’ is door het direct serieus te nemen. Wat je zelf ook van de melding vindt, voor die persoon is plagen langzaam overgegaan in pesten.
 10. Tenslotte, houdt het onderwerp pesten actueel door bepaalde problematieken regelmatig te bespreken tijdens bijvoorbeeld casusbesprekingen in het MT.