Bemiddelingsgesprek slachtoffer van pestgedrag, pester en mediation met leerlingbegeleider

Nadat alle noodzakelijke gesprekken reeds door de school zijn gevoerd is het in sommige gevallen verstandig om nog een laatste bemiddelingsgesprek te doen met ons als onafhankelijke organisatie.

  • Gedurende maximaal één uur een gesprek met het slachtoffer/de slachtoffers van pestgedrag
  • Aansluitend een wederhoor gesprek van maximaal één uur met de pester/pesters
  • Tenslotte een afsprakengesprek van maximaal één uur met het slachtoffer/de slachtoffers, pester/pesters én leerlingbegeleider/zorgleerkracht.

Tijdens dit laatste gesprek worden er concrete afspraken gemaakt welke verder opgevolgd worden in dezelfde samenstelling, voorgezeten door de aanwezige leerlingbegeleider/zorgleerkracht. Na het laatste 3e gesprek zal Centraal Meldpunt Pesten niet meer fysiek aanwezig zijn, maar indien gewenst ingeschakeld kunnen worden als onafhankelijke partij of klankbord.

Kostprijs per traject van maximaal 3,5 uur: 395,- Euro excl. BTW, exclusief 35,- verplaatsingkosten.