Doe jaarlijks de anonieme “Pestcheck”

“De kracht van anonimiteit is een feit! Op de ouderwetse manier, met pen en papier.”

Door jaarlijks een soort nulmeting te doen hoe je er als school, bedrijf of organisatie voor staat rond het thema pesten, hou je het onderwerp onder de aandacht.

Het doel van de pestcheck is om sneller inzicht te krijgen in mogelijk pestgedrag en om er achter te komen of je goed bezig bent rond het thema pesten.

Dankzij een korte vragenlijst welke door iedereen moet worden ingevuld, krijg je een goed beeld van de huidige stand van zaken en zal mogelijk pestgedrag waar men nog niet van  op de hoogte is, boven komen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden mailt u naar info@centraalmeldpuntpesten.org.