Preventieve Pestbuddy Methodiek voor het lager/basis onderwijs

Helaas gebeuren pesterijen niet onder toeziend oog van een leerkracht. De leerlingen zien pestgedrag vaak wel gebeuren bij hun medeleerlingen.  De sociale controle dient daarom dan ook breder te worden ingezet.

De eenvoudige communicatielijnen, verantwoordelijkheid naar elkaar toe en zorg voor elkaar zijn de sleutelwoorden van onze methodiek.
Naast deze sterke punten is gebleken dat het  voor de leerkrachten geen extra tijd kost en de sociale controle naar elkaar toe door de leerlingen enorm wordt verbreed. Daar komt zelfs bij dat ook de ouders enthousiast zijn over de methodiek.

De implementatie is eenvoudig, ludiek, neemt zeer weinig tijd in beslag voor de leerkrachten én zal jaarlijks versterken doordat de groepen gelijk blijven.
Er is bovenal gebleken dat pestgedrag het hele jaar onder de aandacht blijft en het taboe rond melding ervan eindelijk wordt doorbroken.

 

Er zijn twee mogelijkheden om de methodiek op uw school te implementeren:

  1. Een CMP consulente zal hiervoor eenmalig de methodiek introduceren op uw school, waarna men direct zelf aan de slag kan gaan. De kostprijs bedraagt eenmalig 450,- Euro, exclusief 35,- Euro verplaatsingskosten. Aanvullend kan de CMP consulente op verzoek langskomen om lastige casussen te bespreken of andere knelpunten te beoordelen. Hiervoor vragen wij 75,- Euro per uur, exclusief reiskosten 0,15 Euro per kilometer.
  2. Dankzij onze uitgebreide presentatie, waarin wij u eenvoudig en stap voor stap uitleggen hoe de methodiek werkt, kunt u direct aan de slag met uw team en zult u heel snel resultaat zien.
    Na een overschrijving van slechts  10,50 Euro t.n.v. VZW Centraal Meldpunt Pesten (CMP), IBAN: BE92 0017 1774 6223 BIC: GEBABEBB, met als mededeling uw mailadres, ontvangt u onze presentatie. Mocht u naar aanleiding van de presentatie nog vragen of ondersteuning nodig hebben dan kunt u via de mail contact met ons opnemen en helpen wij u graag verder.

    De methodiek is leuk en krijgt spreekwoordelijk gegarandeerd “álle neuzen in dezelfde richting.”

Meer informatie? info@centraalmeldpuntpesten.org