(Woon) Zorgcentra

Helaas krijgen wij steeds meer meldingen binnen van ouderen die binnen de (woon)zorgcentra dagelijks gepest worden. Pestgedrag bij de bewoners, is enorm lastig te herkennen en bovenal een moeilijk onderwerp om over te praten. Het is daarom enorm belangrijk om pestgedrag bij deze doelgroep preventief aan te pakken.

Dankzij onze vier sleutelwoorden: zichtbaarheid, duidelijke lijnen, communicatie en confrontatie wordt mogelijk pestgedrag onder de aandacht gebracht en aangepakt.

Een eenvoudig pestprotocol zorgt ervoor dat de communicatielijnen rond pestgedrag duidelijk worden en de meldingsdrempel eenvoudig wordt verlaagd. De angst om dergelijk gedrag te melden wordt hierdoor nu eindelijk doorbroken. Ook komen alle neuzen spreekwoordelijk in dezelfde richting te staan. Dankzij betrokkenheid van eenieder, straalt uw zorgcentra uit dat pestgedrag te allen tijde serieus wordt genomen.