6 tips wanneer je met pestgedrag in aanraking komt

Onze 6 tips zullen je helpen om direct serieus genomen te  worden.

Deze tips voor jong en oud werkt voor iedereen die te maken heeft met pestgedrag. Centraal Meldpunt Pesten vormt hierbij de spreekwoordelijke “Stok achter de deur.”

 1. Wij adviseren in eerste instantie altijd om alle feiten chronologisch en puntsgewijs te noteren in een soort digitaal “Word documentje.” Het is belangrijk om direct doordacht en goed voorbereid aan de slag te gaan.             Iets wat op papier staat is vaak veel confronterender dan het face to face te vertellen met alle emoties eromheen. Op deze manier is het              verhaal compleet en wordt er niets vergeten!
 2. Zorg ervoor dat eventuele verslagen van álle gesprekken, procesverbalen, functioneringsgesprekken en mails etc. als bewijs in het dossier wordt gevoegd. Zijn ze niet in het bezit, vraag deze dan alsnog op.
  Op die manier toon je aan dat je deze situatie niet zomaar naast je neerlegt.
 3. Vervolgens wordt het volledig ‘dossier’, inclusief alle bijlagen gemaild naar zoveel mogelijk betrokken partijen. (bijvoorbeeld: directie, leidinggevende, hr-medewerker, bestuur, clb, zorginstanties, preventieadviseur, vakbond, wijkagent etc.) mét een c.c. naar ons meldpunt.
  Zet in de mail dat je enorm last hebt van de huidige situatie en dat je
  enorm teleurgesteld bent in de reactie rond de reeds gedane meldingen van de …. (hier wordt aangegeven in wie je teleurgesteld bent.) Beschrijf dat je op deze manier alvast jouw kan van het verhaal wilt laten lezen, zodat ze van het geheel, op de hoogte zijn. Benadruk nog eens extra in de mail dat je een melding bij ons hebt gedaan en wij je hebben geadviseerd dit te doen.
 4. Alle partijen kunnen het hele verhaal op hun eigen tempo eens doorlezen.
  Daarnaast ziet iedereen direct via de mail dat er meerdere partijen betrokken zijn, waardoor ze een soort ‘druk’ voelen, waardoor de noodzaak om er iets aan te doen, wordt vergroot.
  Op deze manier, via de mail, met de mededeling dat je het bij ons
  gemeld hebt worden wij een soort ‘stok achter de deur’ met de bedoeling dat
  er nu echt iets moet gebeuren voor jou en niet ten koste van jou. De bedoeling is dat je direct serieus wordt genomen en ze zich nu eerlijker op zullen stellen in hun ‘hoor en wederhoor.’
 5. Eindig de mail met de mededeling dat je begrijpt dat het een lastige situatie is, maar indien ze hulp nodig hebben, ze ons meldpunt kunnen benaderen voor eventuele bemiddeling.
 6. Mogelijk zou je het dossier nog eens extra met een advocaat kunnen overlopen, op het moment dat je het idee hebt dat er juridisch zaken zijn die niet door de beugel kunnen. Doordat je met een goed voorbereid dossier komt, zul je ook sneller geholpen worden.